Teamchange Talent Development

onderstroom in teams

Kijken naar de onderstroom in teams: vier basisbehoeften

Waarom is de onderstroom in teams zo boeiend? Omdat veel gedrag van groepen niet direct te verklaren valt uit het gedrag van individuen afzonderlijk. Er zijn blijkbaar andere, vaak onzichtbare ‘krachten’ aan het werk. We merken dat er van all...
samenstellen team

Teamsamenstelling: hoe doe je dat?

Wie gaat grasduinen in managementliteratuur of googelt op ‘teamontwikkeling’ kan z’n hart ophalen. Aan modellen die helpen bij de optimale teamsamenstelling geen gebrek. Ze beloven zicht op de kwaliteiten en eigenschappen van individuele...
Kan een goed team zonder leider?

Kan een goed team zonder leider?

In theorie heeft een zelfsturend team geen leider nodig. Maar zelfsturing bestaat eigenlijk niet. Leiderloze groepen al evenmin. Iets wat zichzelf stuurt is een automaat. Wel is er een glijdende schaal van meer en strakker leiderschap naar...

Dilemma’s voor teamleiders

Een goede teamleider is een ware evenwichtskunstenaar. Hij of zij ondervindt tegenstellingen en dilemma’s die vragen om subtiele afwegingen. Dilemma 1: Vrijheid in gebondenheid Hoeveel speelruimte goed is voor het team hangt sterk van de taak...
teamchange

Engagement bij ingrijpende veranderingen

PAUL KOSTER – Veranderingen in de werksituatie zijn aan de orde van de dag. De laatste jaren gaat het vaak om reorganisaties als gevolg van de crisis. Veranderingen zijn er echter altijd geweest en zullen er altijd zijn; fusies,...
De ganzenvlucht als metafoor voor teamwerk

Wat is een team eigenlijk?

Teamwerk is een vaak misbruikte term voor een toch wel bijzondere vorm van samenwerken. Bijzonder omdat bijna iedereen bij teamwerk denkt aan een buitengewoon resultaat dat synergie wordt genoemd. Teamwerk is niet altijd de enige manier van...

De teamroltest, horoscopen en Mondriaan

Nog steeds is het doen van een persoonlijkheidstest of teamroltest big business. Hele ministeries laten zich langs de lat leggen. Talloze teams gaan door de molen tijdens een jaarlijkse heidag. Een beetje professional heeft zo’n test al drie...
Een slecht functionerend team?

6 symptomen van een slecht functionerend team

De geweldige prestaties van teams worden over het algemeen breder uitgemeten dan die van falende teams. Hoe tot teamsucces te komen komt in de managementliteratuur veel uitvoeriger aan bod dan de symptomen en oorzaken van mislukte teams....