Teamchange Talent Development

Algemene voorwaarden, gedragscode en leveringsvoorwaarden

Teamchange is lid van de Ooa, de beroepsvereniging voor organisatiekundigen en -adviseurs. Tenzij anders overeengekomen houden wij ons aan de gedragscode, kwaliteitsstandaarden en leveringsvoorwaarden van de Orde.

Annuleringsvoorwaarden in-company

Teamchange doet al het mogelijke om in overleg met de opdrachtgever agenda’s werkbaar te krijgen. Bij annulering van in-company workshops, conferenties, vergaderingen en brainstorms van een halve dag of langer, vinden wij het redelijk om het volgende in rekening te brengen:

  • Binnen 2 weken voor geplande datum, en zonder herplannen: 50% van het afgesproken uitvoeringstarief (dus niet de voorbereiding, tenzij deze aantoonbaar reeds heeft plaatsgevonden).
  • Binnen 1 week voor geplande datum, en zonder herplannen: het volledig afgesproken uitvoeringstarief en 50% van de afgesproken voorbereiding.

Als de kwaliteit van het uitvoeren van een bijeenkomst een minimum aantal deelnemers vergt, en er zijn veel individuele afmeldingen, behoudt Teamchange zich het recht voor om de bijeenkomst als geannuleerd te beschouwen.

Annulering van open inschrijving bijeenkomsten

Indien je als deelnemer onverhoopt niet in staat bent om deel te nemen aan een conferentie of 1 of 2-daagse workshop, hanteren we de volgende regeling:

  • Binnen 4 weken voor aanvang van de workshop factureren wij het volledige cursusgeld. Wel nodigen we je uit om je door iemand anders kosteloos te laten vervangen.
  • Indien je zelf wilt deelnemen, maar op een latere datum, dan kan dat ook. Voor zover we tijdig bij de locatie kunnen annuleren is dat voor jou kosteloos. Als dat niet meer kan zullen we bij nieuwe deelname opnieuw de locatiekosten in rekening brengen. We hanteren hiervoor het gemiddeld standaardtarief van 75 euro per dag.

Bij annulering van een meerdaagse leergang:

  • Binnen 4 weken voor aanvang brengen we 50% van het totale cursusgeld in rekening.
  • Binnen 2 weken voor aanvang factureren we het volledige cursusgeld, plus de verblijfskosten voor zover die niet meer kosteloos kunnen worden afgezegd.

Wanneer je gedurende een meerdaagse leergang onverhoopt besluit om niet meer deel te nemen, blijf je het volledige cursusgeld verschuldigd, tenzij wij in onderling overleg anders afspreken.

Teamchange is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34289583
BTW-nummer: 176204702B01
ING Bank: NL21INGB0005346670
Postadres: Oosterdokskade 61, 1011 DL Amsterdam
Contactgegevens: (+31) 653 214 501 / martijn@vroemen.org