Teamchange Training & Coaching - HOME

Het advieslandschap is sterk aan het veranderen. Veel adviseurs, coaches en trainers kiezen voor een meer flexibel werkverband. Los-vast in de bestaande bureaus, of zelfstandig-maar-niet-alleen. Adviesbureaus bezinnen zich in uitdagende tijden. Specialiseren lijkt de trend. Krimp ook. Zo ontstaat een nieuwe werkruimte, waarin professionals zich hergroeperen in nieuwe clusters. Netwerken, bijeengehouden door relaties die gebaseerd zijn op inspiratie. Teamchange is zo’n netwerk. 

Martijn Vroemen
Intiatiefnemer van Teamchange

Martijn begeleidt organisaties en coacht teams in een context van verandering. Zijn uitgangspunt is dat werk en geluk samen kunnen gaan. Veranderen kan met minder geweld en samenwerken met meer verantwoordelijkheid. Hij is een bevlogen adviseur die gemakkelijk de brug slaat tussen board en werkvloer en er trots op is dat hij op op alle niveaus kan aansluiten. Martijn publiceert en blogt veel op het vakgebied zoals in zijn boeken Team op Vleugels en het Handboek Teamcoaching.

Ton Keunen
Doortastende Verandercoach

Ton doet veel interim veranderklussen, waarbij hij ook het hardere reorganiseren vanuit zowel de HR- als de managementrol kan ondersteunen. Daarnaast is hij een bevlogen trainer en coach die de confrontatie niet schuwt en er makkelijk in slaagt om dichtbij te komen. Hij doet dat authentiek en met humor. Ton is een harde werker die graag problemen oplost, maar de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij je weg zal nemen.

www.veranderzaken.nl

Wendel Greve
Dynamische Talentontwikkelaar
Wendel Greve

Wendel is een ervaren trainer en coach. Als partner van Greve ’t Hart bedient ze een brede portfolio van klanten. Haar bureau is gespecialiseerd in talentontwikkeling, het verzorgen van leertrajecten en het afnemen van assessments. Haar begeleiding zet aan tot reflectie maar is tegelijk praktisch. Wendel is energiek en dynamisch. Zij helpt bij het ontdekken en versterken van talenten, is ondersteunend en er mag vrolijkheid zijn.

www.greve-hart.nl

Els Burger
Inspirerend Adviseur

Els kan alles met groepen en teams. Zij krijgt projecten aan de praat, helpt teams in het goede spoor. Met haar bureau Zinnige Zaken adviseert zij over organisatieontwikkeling, werkt aan (persoonlijk) leiderschap, organisatieverandering en professionalisering rondom projectmatig en resultaatgericht werken. Haar stijl is helder, persoonlijk en aandachtig. Els heeft als uitgangspunt dat alles beter werkt als het met Ziel & Zakelijkheid gebeurt.

Els Burger

Mieke Reidinga
Verbindend Veranderkundige
Mieke-Reidinga-Teamchange

Mieke is een allround adviseur die zich thuis voelt in veel soorten organisaties. Begonnen als bedrijfskundige is zij nu een ervaren teamcoach en trainer, met een goed inzicht in wat veranderkundig ‘werkt’ en haalbaar is. Ze kan organisatieontwikkeling in het hoofd krijgen, maar ook in de handen. Haar aanpak is systemisch, haar stijl analytisch en praktisch. Daarmee schakelt ze moeiteloos tussen verschillende lagen in de organisatie.

www.miekereidinga.nl

Huib Koeleman
Creatieve Communicatiespecialist

Huib heeft na diverse rollen bij diverse communicatie-adviesbureaus nu besloten voor zichzelf te beginnen. In zijn vakgebied heeft hij ruim z’n sporen verdiend, onder meer door de publicatie van boeken, waarvan er enkelen toch wel tot standaardwerk zijn verheven. Huib is een deskundig, creatief en kleurrijk adviseur, die verandercommunicatie als specialisme heeft en het gebruik van social media als een uit de hand gelopen hobby.

www.huibkoeleman.nl

Edu Feltmann
Ontstroevend Denkadviseur

Edu zou geen goeroe genoemd willen worden en dat is hij ook niet. Maar wel een van de meest invloedrijke en originele organisatieadviseurs in ons land. Als autodidact steeds meer filosoof geworden, beziet hij het maken van betekenis, en dus ook van problemen, als een product van taal en denken. Edu is denkadviseur die mensen helpt te ontstroeven: loskomen van vaste denkgewoonten. Confronterend, scherp en uiterst respectvol.

www.igop.nl

Jaap Boonstra
Gepassioneerde Alleskunner

Jaap is in ons vakgebied een alleskunner: professor, adviseur, bestuurder en wetenschapper. Zijn hart ligt bij leiderschap en cultuurverandering. Met talloze publicaties levert hij steeds weer een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling. Daarbij blijft hij innoveren. Jaap is nieuwsgierig en heeft een enorme energie. Wat hij ook aanpakt, hij doet het met passie. Recent is hij actief bij Esade Business School in Barcelona.

www.jaapboonstra.nl

Sibrenne Wagenaar
Innovatieve Netwerker

Sibrenne is expert in het creatief vormgeven van leertrajecten in organisaties. De laatste jaren heeft zij een nieuw werkveld ontsloten: het gebruik van sociale media en online tools in organiseer- en leerprocessen. Actief in diverse communities, met een levendige blog, voortdurend publicerend, en altijd op zoek naar het maken van innovatieve verbindingen. Sibrenne is een echte netwerker, die wat zij adviseert eerst zelf in de praktijk brengt.

www.link2learn.nl